สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> สำนักพิมพ์ศยาม

สำนักพิมพ์ศยาม


วิธีคิด ตามหลักพุทธธรรม

รหัสสินค้า: 003864
ปกติ 70.00 บ.
พิเศษ 70.00 บ.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)สำนักพิมพ์ศยามพิมพ์ครั้งที่ สิบเอ็ด 2553หนา 164 หน้า สำนักพิมพ์ศยามขอกราบขอบพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ที่อนุญาตให้ตีพิมพ์หน
  Tell a Friend
สมาธิ ฐานสู่สุขภาพจิตและปัญญาหยั่งรู้

รหัสสินค้า: 003865
ปกติ 75.00 บ.
พิเศษ 75.00 บ.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)สำนักพิมพ์ศยามพิมพ์ครั้งที่เก้า 2553หนา 120 หน้า คำว่า “สมาธิ” หรือ “การทำสมาธิ” นั้น ดูเป็นคำที่จะตีกรอบตนเองไว้เ
  Tell a Friend
กวีนิพนธ์อเมริกัน บทวิเคราะห์และสรรนิพนธ์

รหัสสินค้า: 000949
ปกติ 200.00 บ.
พิเศษ 180.00 บ.
เรียบเรียงโดย: นิตยา มาศะวิสุทธิ์/นฤมล กาญจนทัต/สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์/ศรวณีย์ สุขุมวาท สำนักพิมพ์ศยาม พิมพ์ครั้งแรก จำนวน 260หน้า งานวิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัย “กวีนิพนธ์ในฐานะพลังทางป
  Tell a Friend
กามนิต วาสิฎฐี

รหัสสินค้า: 000016
ปกติ 180.00 บ.
พิเศษ 162.00 บ.
หากพูดถึงเรื่องกามนิต นักอ่านทั่วไปมักจะนึกถึงตัวละครกามนิต วาสิฏฐี และความรักของทั้งสองเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ก็เพราะเนื้อเรื่องทั้งหมดดำเนินไปตามชีวิตของตัวละครทั้งสองนี้ ผู้อ่านจะโศกเศร้าและซาบซึ้งไปพ
  Tell a Friend
การทูต การเมือง ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว 2

รหัสสินค้า: 002618
ปกติ 300.00 บ.
พิเศษ 270.00 บ.
โดย สุรพงษ์ ชัยนาม สำนักพิมพ์ศยาม พิมพ์ครั้งแรก 2552 หนา 375 หน้า หนังสือเล่มนี้โดยลักษณะโครงเรื่อง ก็คงคล้ายๆ กับเล่มแรกคือแบ่งออกเป็น 3 ภาค มีทั้งภาคการเมื
  Tell a Friend
การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์

รหัสสินค้า: 000458
ปกติ 140.00 บ.
พิเศษ 126.00 บ.
ผู้เขียน เสฐียรโกเศศ (ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน)สำนักพิมพ์ศยาม พิมพ์ครั้งที่ห้า พฤษภาคม 2546 การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์ เล่มนี้ เป็นหนังสือว่าด้วยความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีในทางวรรณนา (descriptive
  Tell a Friend
กินนรี สุนทรียภาพในงานศิลปะและวรรณกรรม

รหัสสินค้า: 001632
ปกติ 180.00 บ.
พิเศษ 162.00 บ.
เขียนโดย พรชีวินทร์ มลิพันธุ์ สำนักพิมพ์ศยาม พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2549, หนา 240 หน้า ในวงการศิลปะโดยเฉพาะงานด้านภาพเขียนต่างรู้จักชื่อ พรชีวินทร์ มลิพันธุ์ เพราะเขาคือผู้รังสรรค์ภาพเขียนนางในวรรณ
  Tell a Friend
ไกวัลยธรรม

รหัสสินค้า: 001334
ปกติ 120.00 บ.
พิเศษ 108.00 บ.
ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ สำนักพิมพ์ศยาม พิมพ์ครั้งแรก,ภุมภาพันธ์ 2548 หนา 144 หน้า “ไกวัลยธรรมนั้นเป็นเหตุผลที่สิ้นสุดแล้วไม่มีอะไรใหม่ไปกว่านี้ ไม่ว่ายุคเทคโนโลยีดาวเทียมหรือ อภิมิติ อภิพิสดารอะไร ทั้งมว
  Tell a Friend
ความคม-คารมธรรม

รหัสสินค้า: 000020
ราคา 45.00 บ.
ความคม-คารมธรรม เป็นหนังสือรวมข้อคิดคำคม หรือถ้อยความสั้น ๆ ว่าด้วยเรื่องราวต่าง ๆ อันเป็นผลิตผลจากการขบคิดใคร่ครวญเชิงธรรมะ ของ พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ เจ้าของงานเขียนที่มีชื่อเสียง อาทิ วิปัสสนาวิ
  Tell a Friend
ความรู้เรื่อง พระราชพิธี ประเพณีและพิธีกรรม

รหัสสินค้า: 001812
ปกติ 185.00 บ.
พิเศษ 167.00 บ.
โดย เบญจมาส แพทอง สำนักพิมพ์ศยาม พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม 2550 หนา 296 หน้าเบญจมาส แพทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี แห่งสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ค้นคว
  Tell a Friend
ความหมายแห่งความรัก วิเคราะห์เชิงจิตวิทยา

รหัสสินค้า: 001336
ปกติ 100.00 บ.
พิเศษ 90.00 บ.
กิติกร มีทรัพย์ สำนักพิมพ์ศยาม พิมพ์รคั้งที่ 2,ตุลาคม 2543 หนา 113 หน้า “ความรัก”เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกปรารถนาเหมือนกัน การจะรักใครสักคน หรือการที่จะให้ใครสักคนหนึ่งมารัก ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็หาใช่เร
  Tell a Friend
คู่มือการเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

รหัสสินค้า: 001348
ปกติ 120.00 บ.
พิเศษ 108.00 บ.
เจตนาพร รวบรวม สำนักพิมพ์ศยามพิมพ์ครั้งที่ 3, 2545 หนา 216 หน้า ในสังคมโลกาภิวัตน์ โลกไร้พรมแดน มีการส่งออกวัฒนธรรม โดยการติดต่อสื่อสารที่มีเครื่องมือคือ ภาษา เข้ามามีบทบาท โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่มี
  Tell a Friend
คู่มือการสร้างบ้านด้วยอิฐประสาน

รหัสสินค้า: 001337
ปกติ 250.00 บ.
พิเศษ 225.00 บ.
เขม เกศทองสำนักพิมพ์ศยาม พิมพ์ครั้งแรก,กรกฎาคม 2545 หนา 50 หน้า หนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นหนังสือที่อ่านยากอยู่นิด สำหรับผู้อ่านฌโดยทั่วไปเพราะเป็นหนังสือที่เขียนขึ้น สำหรับช่าง หรือวิศวกรโดยตรง แต่ผ
  Tell a Friend
จาณักยะ ปราชญ์แห่งชมพูทวีป

รหัสสินค้า: 002608
ปกติ 250.00 บ.
พิเศษ 225.00 บ.
ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร พันธรังษี ราชบัณฑิตสำนักพิมพ์ศยามพิมพ์ครั้งที่สอง 2552หนา 342 หน้าจาณักยะ หรือเกาฏิลยะ เกิด เมื่อ 327ปีก่อนคริสตศักราช (ประมาณพุทธศักราช 117) ในตระกูลพราหม
  Tell a Friend
จิตแห่งคุรุ บทสนทนากับคุรุชั้นนำระดับโลก ว่าด้วยเรื่องจิตวิญญาณ

รหัสสินค้า: 000928
ปกติ 250.00 บ.
พิเศษ 225.00 บ.
ราจีฟ เมโรทรา เขียน แปลโดย ทาคินี และ ลัดดา วิวัฒน์สุระเวช สำนักพิม์ ศยาม พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม 2548 หนา 328 หน้าหนังสือเล่มนี้ให้คำตอบสำหรับผู้แสวงหาคุณค่าชีวิตท่ามกลางความรู้มากมายในโลกปัจจุบั
  Tell a Friend
ชัยชนะ

รหัสสินค้า: 000605
ปกติ 120.00 บ.
พิเศษ 108.00 บ.
ชัยชนะ พจนาจันทรสันติ เขียน สำนักพิมพ์ศยาม, พิมพ์ครั้งที่สี่ตุลาคม 2544, หนา156หน้า ราคา 120 บาท ลดเหลือ108บาทชัยชนะเป็นงานบันทึกของพจนาที่สื่อสารถึงไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่อาจจับต้องได้ ตาอ
  Tell a Friend
ชีวประวัติของข้าพเจ้า

รหัสสินค้า: 000091
ปกติ 210.00 บ.
พิเศษ 189.00 บ.
อัตชีวประวัติของ มหาตม คานธี “บิดาแห่งประชาชาติอินเดีย” ซึ่งแสดงให้เห็นทั้งประวัติความเป็นมา แนวความคิด และวิธีการปฏิบัติของท่าน อันจะทำให้ผู้อ่านระลึกภาพของมหาบุรุษของโลกท่านนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเ
  Tell a Friend
โซไรดา นางพญาทะเลทราย

รหัสสินค้า: 002735
ปกติ 360.00 บ.
พิเศษ 324.00 บ.
เสฐียรโกเศศ : แปลและเรียบเรียงสำนักพิมพ์ศยามพิมพ์ครั้งล่าสุด ฉบับปรับปรุง 2552หนา 582 หน้าโซไรดา นางพญาทะเลทราย ถือเป็นนวนิยายยุคแรกที่พระยาอนุมานราชธนได้แปลโดยมิได้ร่วมกับท่านอื่น ใช้น
  Tell a Friend
เตรียมตัวตายอย่างมีสติ   ฉบับขยายความและเพิ่มเติม

รหัสสินค้า: 002890
ปกติ 180.00 บ.
พิเศษ 162.00 บ.
โดยส.ศิวลักษ์ แปลและเรียบเรียงสำนักพิมพ์ในสังกัดมูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีปพิมพ์ครั้งที่3 พฤศจิกายน2552หนา 170 &nbs
  Tell a Friend
ถึงอย่างไรก็อยู่กันมาได้

รหัสสินค้า: 003108
ปกติ 180.00 บ.
พิเศษ 162.00 บ.
นิพัทธ์พร เพ็งแก้วสำนักพิมพ์ศยามพิมพ์ครั้งที่ สอง 2553หนา 237 หน้าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต การหาอยู่หากิน ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมของชาวบ้านไทยทั่วแผ่นดินสยามนี้ นับวันจะเหลือเพียงค
  Tell a Friend
ทะเลปัญญา

รหัสสินค้า: 001320
ปกติ 160.00 บ.
พิเศษ 144.00 บ.
ธเนศเวศร์ภาดา สำนักพิมพ์ศยาม พิมพ์ครั้งที่ 1หนา157หน้า เนื้อหา“ ทะเลปัญญา ” เป็นหนังสือรวมบทความวรรณกรรมศึกษาและวรรณกรรมวิจารณ์ร่วมสมัยซึ่งเคยผ่านการตีพิมพ์ตามหน้านิตยสารต่าง ๆ มาแ
  Tell a Friend
เทวดานุกรม

รหัสสินค้า: 002510
ปกติ 200.00 บ.
พิเศษ 180.00 บ.
โดย ประจักษ์ ประภาพิทยากรสำนักพิมพ์ศยามพิมพ์ครั้งที่สอง 2552หนา 311 หน้าการเขียนเทวดานุกรม นี้ ได้เขียนแบบภาษาพูดเหมือนนั่งคุยกันเล่น ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน เพราะเห็นว่าเรื่องประวัติ
  Tell a Friend
ไทบ้านดูดาว

รหัสสินค้า: 001354
ปกติ 140.00 บ.
พิเศษ 126.00 บ.
นิพัทธ์พร เพ็งแก้วสำนักพิมพ์ศยาม พิมพ์ครั้งที่ สาม 2552หนา215 หน้า“การดูดาว คือ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจักรวาลในยามรัตติกาล เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเวลา ทิศทางและความเชื่อ ทั้งหมดนี้เกี่ยวข
  Tell a Friend
ไทยสิบสองปันนา เล่ม ๑

รหัสสินค้า: 000953
ปกติ 330.00 บ.
พิเศษ 297.00 บ.
เรียบเรียงโดย บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ สำนักพิมพ์ศยาม พิมพ์ครั้งที่ 2 มิถุนายน 2547 หนา 448 หน้า หนังสือที่กล่าวถึง “ชาวไต” ซึ่งเป็นชนชาติหนึ่งในดินแดนสิบสองปันนา แห่งยูนนาน คุณหมิง ของจีน (ที่พูดไทย คล้า
  Tell a Friend
นิยายเบงคลี

รหัสสินค้า: 002942
ปกติ 240.00 บ.
พิเศษ 216.00 บ.
โดย เสฐียรโกเศศ – นาคะประทีปสำนักพิมพ์ศยามพิมพ์ครั้งล่าสุด(ฉบับปรับปรุง) ธันวาคม2552หนา 376หน้าหนังสือนิยายเบงคลีนี้กล่าวได้ว่ามีเนื้อหาส
  Tell a Friend
เบิกบานกลางคลื่นลม

รหัสสินค้า: 002324
ปกติ 150.00 บ.
พิเศษ 135.00 บ.
โดย พระไพศาล วิสาโลสำนักพิมพ์ศยามพิมพ์ครั้งแรก 2551หนา 270 หน้าความสุขของคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับโลกภายนอกเสมอไป สำหรับผู้ที่ปรารถนาความสุขที่แท้ จะพบกับสิ่งนั้นได้ก็จากใจของตนเท่านั้น กา
  Tell a Friend
ประชุมเรื่องพระรามและแง่คิดจากวรรณคดี

รหัสสินค้า: 002313
ปกติ 170.00 บ.
พิเศษ 153.00 บ.
โดย เสฐียรโกเศศ – นาคะประทีปสำนักพิมพ์ศยามพิมพ์ครั้งที่ สอง 2552หนา 237 หน้าอยากรู้เรื่องใหม่ก็ต้องรู้เรื่องเก่า นี้คือเรียนประวัติศาสตร์ภาษาและวรรณคดี ย่อมดีอย่างนี้ด้วย ท่านจะไม
  Tell a Friend
ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต การเกิด การตาย ปลูกเรือน แต่งงาน

รหัสสินค้า: 000661
ปกติ 370.00 บ.
พิเศษ 333.00 บ.
เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน) สำนักพิมพ์ศยาม | พิมพ์ครั้งที่สี่ | หนา 551 หน้า
  Tell a Friend
ปรัชญากรีก บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก

รหัสสินค้า: 001355
ปกติ 230.00 บ.
พิเศษ 207.00 บ.
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)สำนักพิมพ์ศยามพิมพ์ครั้งที่ 4, ธันวาคม 2542 หนา 400 หน้า “ปรัชญากรีก บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก” หนังสือที่มุ่งเสนอประวัติและพัฒนาการของปรัชญากรีกในลักษณ
  Tell a Friend
ปรีชาญาณของสิทธัตถะ

รหัสสินค้า: 002844
ปกติ 290.00 บ.
พิเศษ 261.00 บ.
โดย : สมัคร บุราวาศสำนักพิมพ์ศยามพิมพ์ครั้งที่สาม มีนาคม 2552หนา 488 หน้าเล่มนี้เรียกได้ว่าเป็นภาคขยายต่อของหนังสือ ‘พุทธปรัชญา มองพุทธศาสนาด้วยทรรศนะทางวิทยาศาสตร์’ ภายในเล่มได้รว
  Tell a Friend


Total: 163:               
 
   1 2 3 4 5 Next    Last       Go to: Go