รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> สำนักพิมพ์ศยาม >> พุทธศาสนามหายาน

พุทธศาสนามหายาน - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
พุทธศาสนามหายาน


  Tell a Friend

พุทธศาสนามหายาน

รหัสสินค้า: 000019
ราคาปกติ 180.00 บาท
ราคาพิเศษ 162.00 บาท
ประหยัด 18.00 บาท
ผู้แต่ง,สำนักพิมพ์: ผู้เขียน สุมาลี มหณรงค์ชัย สำนักพิมพ์ศยาม
พิมพ์ครั้งที่,จำนวนหน้า: พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม 2546 หนา 384 หน้า
รายละเอียด: พุทธศาสนามหายาน เป็นผลงานเล่มแรกของอาจารย์สุมาลี มหณรงค์ชัย แห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ซึ่งสำนักพิมพ์ศยามตัดสินใจตีพิมพ์ เนื่องจากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านปรัชญาและศาสนาในเมืองไทย และคาดว่าจะเป็นหนังสือเล่มหลักเกี่ยวกับ “มหายาน” (ภาคภาษาไทย) สำหรับใช้อ้างอิงได้อีกเล่มหนึ่ง (จากที่มีจำนวนไม่มากนัก)
เนื้อหาสาระของ พุทธศาสนามหายาน เล่มนี้ คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจ อันถูกต้อง เกี่ยวกับพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน โดยผู้เขียนได้พยายามให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับ “มหายาน” ในทุกแง่มุม ก่อนที่จะบรรยายตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ความหมาย ไปจนถึงคำสอนและแนวคิด (ทางปรัชญา) ของสำนักพุทธมหายานสำคัญ ๆ แต่ละสำนัก ทั้งในอินเดียและจีน
ประกอบด้วย พุทธศาสนามหายาน - ความเป็นมา / พุทธศาสนาสำนักมาธยมิกะ / พุทธ-ศาสนาสำนักโยคาจาระ / พุทธศาสนาสำนักสัทธรรมปุณฑรีกะ (เทียนไท้) / พุทธศาสนาสำนักสุขาวดี / พุทธศาสนาสำนักอวตังสกะ / พุทธศาสนาสำนักฌาน (เซ็น)