รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> พุทธปรัชญา

พุทธปรัชญา - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
พุทธปรัชญา


  Tell a Friend

พุทธปรัชญา

รหัสสินค้า: 002843
ราคาปกติ 180.00 บาท
ราคาพิเศษ 162.00 บาท
ประหยัด 18.00 บาท
รายละเอียด:

โดย : สมัคร บุราวาศ

สำนักพิมพ์ศยาม

พิมพ์ครั้งที่สี่ มกราคม 2552

หนา 288 หน้า 

หนังสือที่อธิบายความหมายของหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา ด้วยรูปแบบการเล่าโดยอิงกับประวัติศาสตร์ ว่าด้วยแนวคิด ความเชื่อ และศาสนาในแต่ละยุคสมัย การแผ่ขยายของพุทธศาสนาในยุคต่าง ๆ ไปจนถึงพุทธศิลปะในประเทศไทย ผ่านมุมมองที่เป็นวิทยาศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีสสารนิยมเข้ามาช่วยในการอธิบาย ซึ่งเรื่องราวเหล่านั้น ผู้เขียนได้เล่าออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีหลักของเหตุและผลมารองรับคำอธิบายต่าง ๆ นั้น อย่างชัดเจน ทั้งยังถ่ายทอดออกมาด้วยภาษาที่อ่านง่าย ทำความเข้าใจได้ง่าย ทำให้สามารถทำความเข้าใจในเรื่องปรัชญาพุทธได้ง่ายขึ้น