เปิดเวบเมื่อ 23/02/2547
ปรับปรุงเวบเมื่อ 29/07/2557
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 4454

   
หนังสือแนะนำ
EURO ล่มสลาย
ปกติ 420.00 บ.
พิเศษ 378.00 บ.
รติพร ชัยปิยะพร แปล / สฤณี อาชวานันทกุล แปล สำนักพิมพ์เอสไอเดีย พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 492 หน้า
รัฐฉาน ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติ
ปกติ 215.00 บ.
พิเศษ 194.00 บ.
อัคนี มูลเมฆ สำนักพิมพ์เคล็ดไทย พิมพ์ครั้งที่สอง 2557 หนา 247 หน้า
ภูฐาน...นะจ๊ะ
ปกติ 200.00 บ.
พิเศษ 180.00 บ.
ฉัตรสุมาลย์ | ศูนย์ไทยธิเบต พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 194 หน้า
ตามทางพุทธกิจ
ปกติ 180.00 บ.
พิเศษ 162.00 บ.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) | สำนักพิมพ์ศยาม พิมพ์ครั้งที่ หก 2557 หนา 183 หน้า
ควันไฟและสายรุ้ง
ปกติ 180.00 บ.
พิเศษ 162.00 บ.
โดม วุฒิชัย สำนักพิมพ์เพิงพเยีย พิมพ์ครั้งที่สอง 2557 หนา 215 หน้า
ดุจพจีมนตรา
ปกติ 255.00 บ.
พิเศษ 230.00 บ.
SIR RICHARD FRANCIS BURTON : เขียน | จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล : แปล ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 227 หน้า
H2O ปรากฎการณ์แตกตัวของน้ำบนแผ่นกระดาษ
ปกติ 150.00 บ.
พิเศษ 135.00 บ.
อนุสรณ์ ติปยานนท์ สำนักพิมพ์เคหวัตถุ พิมพ์ครั้งที่สอง 2557 หนา 159 หน้า
WRITER ปีที่ 3 ฉบับที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ปกติ 100.00 บ.
พิเศษ 100.00 บ.
โลกนักอ่าน บ้านนักเขียน ห้องเรียนนักฝัน
เช ยังไม่ตาย ! Che Vive
ปกติ 90.00 บ.
พิเศษ 90.00 บ.
กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ : เรียบเรียง สำนักพิมพ์นาครมีเดีย พิมพ์ครั้งที่สาม 2557 หนา 127 หน้า
ความรักของความเศร้า
ปกติ 130.00 บ.
พิเศษ 117.00 บ.
อังคาร จันทาทิพย์ สำนักศิลปวรรณกรรม พิมพ์ครั้งที่สาม 2557 หนา 138 หน้า
ภาพเขียนของแม่
ปกติ 150.00 บ.
พิเศษ 135.00 บ.
โกสินทร์ ขาวงาม สำนักพิมพ์โรงนาบ้านไร่ พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 173 หน้า
อุทยานแห่งผืนดิน
ปกติ 500.00 บ.
พิเศษ 450.00 บ.
กุนนาร์ รุนด์เกรน : เขียน สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 556 หน้า
การค้ากับนิเวศ ธุรกิจกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
ปกติ 260.00 บ.
พิเศษ 234.00 บ.
พอล ฮอว์เกน : เขียน | เพ็ญนภา หงษ์ทอง : แปล | สดใส ขันติวรพงศ์ : บรรณาธิการ สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 241 หน้า
รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557)
ปกติ 200.00 บ.
พิเศษ 180.00 บ.
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 191 หน้า
พระพรหมช่วย อำนวย ให้ชื่นฉ่ำ ปกแข็ง
ปกติ 550.00 บ.
พิเศษ 495.00 บ.
ฟ้าเดียวกัน พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 414 หน้า
สุดยอดเทคนิคพิชิตข้อสอบ Toeic
ปกติ 420.00 บ.
พิเศษ 378.00 บ.
เศรษฐวิทย์ พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 663 หน้า
ปรัชญาชีวิตศาสตร์แห่งความสำเร็จ
ปกติ 750.00 บ.
พิเศษ 675.00 บ.
นโปเลียน / ปสงค์อาสา | "สิ่งที่จิตใจเข้าใจและเชื่อ จิตใจย่อมสร้างขึ้นมาได้"
ประวัติและลัทธิของปวงรัชญาเมธี
ปกติ 310.00 บ.
พิเศษ 279.00 บ.
Henry Thomas & Dana Lee Thomas : เขียน | สมัคร บุราวาศ ราชบัณฑิต สาขาวิชาอภิปรัชญา : แปล | ปิยศิลป์ บุลสถาพร : บรรณาธิการ | พิมพ์ครั้งที่สาม 2557 | หนา 405 หน้า
อาจเป็นเพราะเหตุนั้น รวมเรื่องสั้น
ปกติ 200.00 บ.
พิเศษ 180.00 บ.
นิธิ นิธิวีรกุล สำนักพิมพ์สมมติ พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 208 หน้า
ภายหลังความพ่ายแพ้ รวมเรื่องสั้น
ปกติ 180.00 บ.
พิเศษ 162.00 บ.
ยงค์ ยโสธร พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 147 หน้า
พนมเทียน อินไซด์ เพชรพระอุมา ภาค 1
ปกติ 320.00 บ.
พิเศษ 288.00 บ.
พนมเทียนสำนักพิมพ์ คเณศบุรีพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง 2554หนา 391 หน้ารวมบทความชุดก่อนสายพิมพ์จะสูญพันธุ์ ตอน อินไซด์ เพชรพระอุมา ภาค 1 การเขียน “อินไซด์ เพชรพระอุมา” เป็นกา
พนมเทียน อินไซด์ เพชรพระอุมา ภาค 2
ปกติ 350.00 บ.
พิเศษ 315.00 บ.
ผู้เขียน : พนมเทียน สำนักพิมพ์ คเณศบุรี จำกั พิมพ์ครั้งแรก 2556 หนา 494 หน้า
เทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมไทย เล่ม ๑
ปกติ 195.00 บ.
พิเศษ 176.00 บ.
ศาสตราจารย์กิตติคุณวัฒนะ จูฑะวิภาต พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 157 หน้า
สนทนาภาษาอังกฤษ ฉบับทัวร์รอบโลก
ปกติ 340.00 บ.
พิเศษ 306.00 บ.
อาษา ภักติวิริยกิจ : บ.ก.เรียบเรียง | หนา 448 หน้า สำนักพิมพ์อินทรีย์
ฟัง ฝึก เล่น กว่าจะเป็นนักดนตรี
ปกติ 170.00 บ.
พิเศษ 153.00 บ.
แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม สำนักพิมพ์ศยาม พิมพ์ครั้งแรก 2556
ARAB SPRING การลุกฮือที่เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกอาหรับ
ปกติ 270.00 บ.
พิเศษ 243.00 บ.
จรัญ มะลูลีม สำนักพิมพ์ศยาม พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 299 หน้า
เสด ถะ สาด ฉบับชีวิตรัก มองความรักด้วยเศรษฐศาสตร์
ปกติ 185.00 บ.
พิเศษ 167.00 บ.
เขียนโดย [เสด-ถะ-สาด].com สำนักพิมพ์เอสไอเดีย ในเครือบริษัทสำนักพิมพ์สยามปริทัศน์ จำกัด พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 198 หน้า
เปิดหน้ากากขงเบ้ง ฉบับรวมเล่ม
ปกติ 370.00 บ.
พิเศษ 333.00 บ.
เล่า ชวน หัว หนังสือชุดสามก๊ก ฉบับคนเดินดิน สำนักพิมพ์เคล็ดไทย พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 567 หน้า
LOUIS ALTHUSSER อุดมการและกลไกทางอุดมการของรัฐ
ปกติ 160.00 บ.
พิเศษ 144.00 บ.
หลุยส์ อัลธูแชร์/กาญจนา แก้วเทพ Text (เครือสยามปริทัศน์) พิมพ์ครั้งที่สอง 2557
พระพรหมช่วย อำนวย ให้ชื่นฉ่ำ ปกอ่อน
ปกติ 430.00 บ.
พิเศษ 387.00 บ.
บรรณาธิการ ชัยธวัช ตุลาธน<br> ฟ้าเดียวกัน<br> พิมพ์ครั้งแรก 2557<br> หนา 414 หน้า
ลับลมคมนัย (FINE THOUGHTS SHARPENED)
ปกติ 245.00 บ.
พิเศษ 221.00 บ.
โดม วุฒิชัย เขียน / จักรพงศ์ พงศ์เวชรักษ์ แปล เพิงพเยีย พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 287 หน้า
ฝึกพูดอังกฤษด้วยตนเอง
ปกติ 200.00 บ.
พิเศษ 180.00 บ.
ดร.กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม บ.ก.เรียบเรียง ต้นธรรม สำนักพิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 304 หน้า
ดอนเกลอ
ปกติ 270.00 บ.
พิเศษ 243.00 บ.
วิสิทธิ์ โพ สำนักพิมพ์ดับเบิลยูบุ๊ค ร่วมกับ สำนักพิมพ์รหัสคดี พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 336 หน้า
ประวัติศาสตร์สมัย หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
ปกติ 350.00 บ.
พิเศษ 315.00 บ.
ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ บางนรา สำนักพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ห้า 2557 หนา 399 หน้า
แวมไพร์เลสแต็ท (The Vampire Lestat)
ปกติ 395.00 บ.
พิเศษ 356.00 บ.
Anne Rice : แอนน์ ไรซ์ / รติพร ชัยปิยะพร แปล ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 782 หน้า
The Element รหัสปฏิวัติชีวิต
ปกติ 340.00 บ.
พิเศษ 306.00 บ.
ดร.เคน โรบินสัน และ ลู อโรนิกา เขียน / อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ แปล สำนักพิมพ์โอ้มายก้อด พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 343 หน้า
กระทิงเพชฌฆาต
ปกติ 175.00 บ.
พิเศษ 158.00 บ.
เทศ จินนะ สำนักพิมพ์ศรีปัญญา พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 295 หน้า
ปรัชญาความรัก
ปกติ 160.00 บ.
พิเศษ 144.00 บ.
พินิจ รัตนกุล แปลและวิเคราะห์ สำนักพิมพ์สามัญชน พิมพ์ครั้งที่สาม 2557 หนา 175 หน้า
ความฝันเดือนตุลา
ปกติ 130.00 บ.
พิเศษ 117.00 บ.
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล สำนักพิมพ์สามัญชน พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 141 หน้า
คนกับเสือ
ปกติ 115.00 บ.
พิเศษ 104.00 บ.
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล สำนักพิมพ์สามัญชน พิมพ์ครั้งที่สาม 2557 หนา 127 หน้า
ด้วยรัก ความตาย และหัวใจสลาย (Norwegian Wood)
ปกติ 290.00 บ.
พิเศษ 261.00 บ.
Haruki Murakami เขียน / นพดล เวชสวัสดิ์ แปล สำนักพิมพ์กำมะหยี่ พิมพ์ครั้งที่สี่ 2557 หนา 390 หน้า
รัสเซียสมัยซาร์และสังคมนิยม
ปกติ 450.00 บ.
พิเศษ 405.00 บ.
ศาสตราจารย์ อนันต์ชัย เลาหะพันธุ / ศาสตราจารย์ สัญชัย สุวังบุตร สำนักพิมพ์ศรีปัญญา พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 638 หน้า
มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault)
ปกติ 200.00 บ.
พิเศษ 180.00 บ.
ธีรยุทธ บุญมี สำนักพิมพ์วิภาษา พิมพ์ครั้งที่สอง 2557 หนา 220 หน้า
จะหลับตาลงได้อย่างไร (รวมเรื่องสั้น)
ปกติ 195.00 บ.
พิเศษ 176.00 บ.
เสาวรี บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 197 หน้า
ปรากฏการณ์เกิดใหม่ ในดินแดนสาบสูญ (รวมเรื่องสั้น)
ปกติ 230.00 บ.
พิเศษ 207.00 บ.
สุวิชานนท์ รัตนภิมล บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 261 หน้า
จดหมายจากสันคะยอม
ปกติ 300.00 บ.
พิเศษ 270.00 บ.
ฮิมิโตะ ณ เกียวโต สำนักพิมพ์อ่าน พิมพ์ครั้งที่สอง 2557 หนา 263 หน้า
ข้อเขียนหลังมรณกรรมของนักประพันธ์ที่ยังมีชีวิตอยู่
ปกติ 105.00 บ.
พิเศษ 105.00 บ.
โรแบร์ท มูซิล เขียน/ อัญชลี มณีโรจน์ แปล สำนักพิมพ์บทจร พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 112 หน้า
คิดถึง ระลึกถึง นึกถึง 15 เรื่องสั้น 2 ทศวรรษ
ปกติ 220.00 บ.
พิเศษ 198.00 บ.
ปราย พันแสง ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่สาม 2557 หนา 141 หน้า
ฝันแห้ง และเรื่องอื่นๆ
ปกติ 225.00 บ.
พิเศษ 203.00 บ.
เดือนวาด พิมวนา สามัญชน พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 254 หน้า
พระกับเสือ และเรื่องอื่นๆ
ปกติ 230.00 บ.
พิเศษ 207.00 บ.
อุเทน วงศ์จันดา สามัญชน พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 263 หน้า
อสรพิษ และเรื่องอื่นๆ
ปกติ 335.00 บ.
พิเศษ 302.00 บ.
แดนอรัญ แสงทอง สามัญชน พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 383 หน้า
วิมุตติมรรค ทางแห่งความหลุดพ้น (ภาคปัญญา)
ปกติ 300.00 บ.
พิเศษ 270.00 บ.
พระอรหันต์ อุปติสสะ : รจนา พลตรีนายแพทย์ ชาญ สุวรรณวิภัช : แปลเรียบเรียง พร้อมคำอธิบาย สำนักพิมพ์ศยาม
พงศาวดารญวนและเขมรในพงศาวดารรัตนโกสินทร์
ปกติ 235.00 บ.
พิเศษ 212.00 บ.
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 302 หน้า
สืบสายภิกษุณีสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ปกติ 130.00 บ.
พิเศษ 117.00 บ.
ธัมมนันทาภิกษุณี ศูนย์ไทยธิเบต พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 105 หน้า
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
ปกติ 1,280.00 บ.
พิเศษ 1,152.00 บ.
ลำพูน ปรูป บางกอก จ๋อ บางซ่อน โนรี \\\'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม)<br><br> พิมพ์ครั้งที่สอง 2557<br><br> หนา 501 หน้า
WRITER ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ปกติ 100.00 บ.
พิเศษ 100.00 บ.
นิตยสารไรท์เตอร์ ผู้ก่อตั้ง : ขจรฤทธิ์ รักษา หนา160 หน้า
หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว
ปกติ 590.00 บ.
พิเศษ 531.00 บ.
วรรณกรรมชั้นเลิศของโลกแห่งศตวรรษที่ 20 โดย กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ / ปณิธาน - ร.จันเสน : แปล สำนักพิมพ์สามัญชน หนา 671 หน้า
แมวตัวที่หายไปในเดือนกั้นอยาก
ปกติ 200.00 บ.
พิเศษ 180.00 บ.
ปั้นคำ สำนักพิมพ์บุราคุมิน พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 215 หน้า
เดียวดายฤดู
ปกติ 150.00 บ.
พิเศษ 135.00 บ.
รวมเรื่องสั้น ฝัง ใจ ไฟ ฝัน ๕ พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 141 หน้า
พรานเก่า
ปกติ 150.00 บ.
พิเศษ 135.00 บ.
วัธนา บุญยัง สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ พิมพ์ครั้งที่สาม 2557 หนา 200 หน้า
สางสมิง
ปกติ 145.00 บ.
พิเศษ 131.00 บ.
ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์ สำนักพิมพ์เอี่ยมกระสินธุ์ หนา 206 หน้า
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ Conversation Question จากคำถาม
ปกติ 175.00 บ.
พิเศษ 158.00 บ.
อธินันท์ จิตติคุณาธรรม พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 208 หน้า
ไวยากรณ์เบื้องต้น เพื่อการอ่าน เขียน และฝึกแต่งประโยค
ปกติ 175.00 บ.
พิเศษ 158.00 บ.
อนงค์เนตร กิจนวพรกุล พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 208 หน้า
ปล่อยคนพวกนั้นกินเค้กซะหรือไม่ก็กินกันเอง
ปกติ 395.00 บ.
พิเศษ 356.00 บ.
STEPHEN CLARKE ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 668 หน้า
แผนพัฒนาความฉลาดของเมืองคนโง่
ปกติ 195.00 บ.
พิเศษ 176.00 บ.
อภิชาติ จันทร์แดง PAJONPHAI PUBLISHING พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 211 หน้า
มะละกาไม่มีทะเล
ปกติ 285.00 บ.
พิเศษ 257.00 บ.
จเด็จ กำจรเดช PAJONPHAI PUBLISHING พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 318 หน้า
รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557)
ปกติ 200.00 บ.
พิเศษ 180.00 บ.
เจ้าของ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 242 หน้า
นั่งคุยกับจิ๋ม
ปกติ 200.00 บ.
พิเศษ 180.00 บ.
อีฟ เอนส์เลอร์ เขียน ภัทรารัตน์ สุวรรณวัฒนา แปล จัดพิมพ์โดย มูลนิธิหยดธรรม พิมพ์ครั้งแรก 2557 หนา 334 หน้า
ธรรมบท ชุด ทางแห่งความดี (ขุททกนิกาย)
ปกติ 1,650.00 บ.
พิเศษ 1,485.00 บ.
วศิน อินทสระ
พระไตรปิฎก ชุด ฉบับคัดสรร
ปกติ 1,750.00 บ.
พิเศษ 1,575.00 บ.
วศิน อินทสระ
   
ข่าวสารของร้านค้า

Link กระดานนักเขียน

  

 

ข่าวหนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ/  กระแสหุ้น/ ข่าวสด/ คมชัดลึก / ฐานเศรษฐกิจ/ เดลินิวส์/

เนชั่นสุดสัปดาห์/ แนวหน้า/ บ้านเมือง/ ประชาชาติธุรกิจ/

ประชาไทย(online)ผู้จัดการ/ ทันหุ้น/ ไทยนิวส์/ ไทยรัฐ/ ไทยโพสต์

ไทยสาร/ พิมพ์ไทย/ โพสต์ทูเดย์/ มติชน/ มติชนรายสัปดาห์/ สยามรัฐ/

สยามธุรกิจ/ สยามกีฬา/ ศูนย์ข่าวเสรี/ อ.ส.ม.ท./ อ่านข่าวเมืองไทย

ไฮไลท์การเมือง/ Bangkok Post (Eng)/ Business Day (Eng)/

INN/ Nation (Eng) / Voice of America(ไทย)

 

หนังสือพิมพ์ไทยในต่างแดน

หนังสือพิมพ์ไทยต่างแดน /ไทย-ออส(Australia) /ชาวไทย(Germany)

สำนักข่าวต่างประเทศ

Associate Press (AP) /BBC /CNN /The Guardian (UK) /Herald Tribune /

New York Time / Reuters /Time /The Australian /The Sun /USA today /

World News Network


นิตยสารไทย ฉบับ Online

onopen / ปาจารยสาร / นิตยสารมุม

   
   
บทความ
เรื่องรักเล็กเล็ก : ยี่สิบเรื่องรักระหว่างเรียน (อ่าน 2233)
ธิเบตที่อินเดีย (อ่าน 2759)
แสงสว่างในความรู้สึก (อ่าน 2645)
จดหมายถึงเพื่อน (อ่าน 3629)
หนังสือของเคล็ดไทยซื้อได้ที่ไหน (อ่าน 2955)